Listopad 2013

Puff odpovídá: Rozhovor u Disyerto Sakay

13. listopadu 2013 v 17:12 | Pufflie |  Rozhovory
Pěkný den. V únoru mě vyzpovídala jedna blogerka a rozhovor se mnou zveřejnila na blogu. Otázky mi sice přišly takové "univerzální", ale i tak jsem na ně odpověděla. Je pravda, že raději odpovím na něco originálního a ne na to, na co se mě ptá každý druhý. Je taktéž pravda, že se snažím si dávat na odpovědích co nejvíce záležet, i když tady tomu možná tak úplně nebylo. I tak ale doufám, že se vám mé odpovědi budou líbit :)

Malá ukázka:
Je/byl tvůj blog zaměřen na nějaké určité téma?
Je to vlastně taková nástěnka, kde jsou přivé všechny mé koníčky a mé já. Ať už je to o mě jako o herečce, jako o gymplačce či o puberťačce, každý si snad přijde na své :) Také tam pořádám mnoho projektů a snažím se být co nejvíc originální :)

Jaký vztah máš k videoodpovědím? Přijdou ti trapné, nebo by sis je sám/sama rád/a vyzkoušel/a?
Videoodpovědi nedělám, udělala jsem něco trošku originálnějšího - Hlasové zpovědi :) A co se týče videoodpovědí, tak si myslím, že někdo, kdo říká za každými pěti slovy "ééééé" nebo se přeříkává, neumí skvěle artikulovat a tak, tak musí počítat s kritikou od ostatních.
Kdo chce, nechť si přečte CELÝ ROZHOVOR.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY


Rozhovory s mozkem 08 - Periodický zákon

2. listopadu 2013 v 9:05 | Pufflie |  Referáty, projekty...
Tak o čempak to bude dneska?
No, řekneme si o tom, jak vznikl periodický zákon, na jehož základě ak byla vytvořen periodická soustava prvků.
Všechno to začalo otázkama v hlavách lidí. To víte, chemie se rozvíjela a bylo objeveno už oprovdu mnoho prvků. Vědcům začali tedy běhat v hlavě různé otázky.

Jaké otázky?
No, například jak je to možné, že se některé prvky svými vlastnostmi hodně podobají a některé se zase velmi výrazně liší? A existuje snad něco, podle čeho by se dalo předem poznat, jak který prvek bude na co reagovat a jak se chovat, jaké mít vlastnosti? Proto se zhruba od druhé poloviny devatenáctého století začali objevovat snahy utříbit všechny tyto prvky do nějakého systému, který by umožňoval předpovědět vlastnosti některých neobjevených prvků.

Podle čeho to do systémů skládali?
Bylo mnoho snah najít to správné hledisko. Bylo to například skupenství, teplota tání, vzlínavost, charakter... Jenže vždycky se našel nějaký prvek, který se prostě vymykal. Snahy tedy byly neúspěšné, kvůli špatně zvolenému hledisku. Poznatky o poznávání atomu v té době dále pokračovali a byla objevena relativní atomová hmotnost. Tu použil jako svoje hledisko D.I. Mendělejev.

Proč zrovna tuhle relativní atomovou hmotnost?
No, ona je totiž pro každý prvek typická, nezávisí na nějakých dalších podmínkách a hlavně se nemění vlivem vnějších podmínek. Podle relativní atomové hmotnosti tedy srovnal všechny prvky do řady a pod každý prvek si napsal jeho vlastnosti. Poté zjistil, že se po určité periodě ty vlastnosti opakují. Zůstávala mu však "prázdná místa". Do těch pak přišel ještě neobjevený prvek.

K čemu to vlastně bylo dobré?
No, na základě tohoto pokusu definoval Mendělejev roku 1869 PERIODICKÝ ZÁKON. Ten zněl takto: "Vlastnosti prvků jsou pravidelnou funkcí jejich relativních atomobvých hmotností." No, jak to tak ale bývá u nových objevů a zákonů, vždycky se je snaží někdo vyvrátit. mendělejev však dokázal během dvou let tento zákon potvrdit. Předpověděl totiž vlastnosti dvou dosud neobjevených prvků. Pojmenoval si je jako Ekaaluminium (což česky znamený po hliníku) neboli dnešní Galium a Ekasilicium (po křemíku) neboli Germanium. O dva roky později byly tyto prvky objeveny, dostali své názvy (Ga, Ge) a jejich vlastnosti se shodovali s těmi předpovězenými.

Takže už se to nikdo nesnažil vyvrátit?
No, po tomto potvrzení došlo k všeobecnému uznání tohoto zákona a nastal konec snahy jej vyvrátit. Až po nějaké době byl objeven proton a protonové číslo a tak byl jeho zákon mírně poupraven. Zpřesnění periodický zákon zní "Chemické a fyzikální vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla". Zásluhy se však i nadále ponechávají panu Mendělejovi.