Franz Kafka - Proměna (Rozbor díla k maturitě)

21. září 2015 v 16:00 | Pufflie |  Rozbory literárních děl
Toto je rozbor díla ke státní maturitě 2016. Je zpracována dle požadavků, je však jen heslovitá. Může tedy sloužit jako dobrá pomůcka k přípravě na maturitu, odmaturování vám ale nezaručí. Můžu vám tu prozradit, že je v díle hodně metafor, jak je ale v textu najdete, už musíte vědět sami z vaší vlastní praxe. Chtěla bych poprosit, abyste dílo nevydávali za své. Můžete na něj odkazovat (za to budu i ráda), ale nekopírujte. Budu moc ráda, když mi za odměnu zanecháte nějaký ten komentář pod článkem... :)

FRANZ KAFKA - PROMĚNATÉMA: Vývoj vztahů v rodině, proměna,
MOTIV: Trest, odcizení, vyřazenost, izolovanost, proměna, lhostejnost, práce, chladnost
MÍSTO, ČAS: čas neudán, maloměstský byt Řehořovy rodiny v nejmenovaném městě, hlavně v pokoji
KOMPOZICE - Děleno na tři části, 1 všichni se vyrovnávají se situací, 2. dočasný způsob společného žití, 3 odcizení
Chronologicky + občasné vzpomínání
Úvodní souvětí informuje o situaci
DRUH - Epika
ŽÁNR - Experimentální povídka
VYPRAVĚČ: vševědoucí, autor, er-forma, stroze popisuje děj z pohledu Řehoře, je objektivní,
POSTAVY:
Řehoř Samsa - cestující obchodník, ochotně nosí výplatu domů, živí rodinu, chce, aby žila pohodlně, a nechce jim působit jakékoliv starosti, je svědomitý. Po proměně v hmyz, se nad tím nepozastavuje; řeší to, že přijde pozdě do práce. Nepřemýšlí, proč se proměnil, s pokorou snáší odpor svých blízkých, nesnaží se jim dát najevo, že rozumí tomu, když se o něm baví jako o nějaké příšeře, že je pořád v nitru stejný jako dříve. Nechce jim způsobovat starosti. Je smířený
Markétka - Řehořova sedmnáctiletá sestra, hudebně nadaná, svého bratra má velice ráda. Jediná z rodiny, která Řehoře lituje a stará se o něj, snaží se před ním překonávat svůj odpor. Kvůli nedostatku finančních prostředků musí začít pracovat, její charakter se mění, bratrův stav jí začíná být lhostejný a nenávidí ho za to, že je rodině přítěží.
matka - Myslí si, že jeho stav je pouze přechodný a čeká, že se jí vrátí zpět "jejich starý Řehoř", při přímé konfrontaci se svým potomkem se však příšerně vyděsí a má z něj hrůzu. Musí si najít zaměstnání a syn se pro ni, stejně jako pro ostatní, stává jen nenáviděným břemenem.
otec - Vyhýbá se kontaktu se synem, při setkání ho odhání - Řehoř je mu odporný.
Gréta - posluhovačka, Řehořem opovrhuje, nenazývá ho jménem ale pouze "to"
Dále nájemníci, pan prokurátor

VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: Polopřímá řeč, nevlastní přímá řeč, občas přímá řeč, vyprávěcí a popisný slohový postup
TYPY PROMLUV: Pásmo vypravěče v er formě, vnitřní monology Řehoře, minimálně dialog
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: Spisovný jazyk, neutrální slova, prostý, věcný styl, občas přechodníky, paradox. slov. spojení
vulgarismus → ono to chcíplo!
TROPY A FIGURY:
eufemismus (tropy) → z chřípí mu slabě unikl poslední dech (jemnější oznámení smrti)
hyperbola (tropy) → s největší rychlostí bouch dveřmi (v takové rychlosti by se dveře nejspíš rozpadly)
řečnická otázka (figury) → "A teď?"

KONTEXT TVORBY
· Kafka byl velmi sebekritický, Proměna je jedno z mála děl, které bylo vydáno během jeho života a s autorovým vědomím (nepatří mezi texty z pozůstalosti, které vydal Max Brod).
· Proměna byla vydána časopisecky v roce 1915, tz. v první polovině autorovy tvorby.
· Kafka ovlivněn expresionismem, existencialismem a absurdní literaturou. Vyrovnával se s osamělostí a vyvrženectvím (byl to německý žid v Praze). Dílo je také ovlivněno Kafkovými špatnými vztahy s otcem.
· Svět, který zobrazuje, je absurdní, fantaskní, věci odporují logice všedního dne, převažuje logika snu.
· Kafkovské rysy - odcizení, pesimismus, izolovanost, bezmocnost, ponižování... Mnohoznačná díla
· Cítil se nepochopený, uzavřený, nešťastný, nenápadný, tajemný, zmítaný pocity ztroskotance, nemohoucnosti to vše se odráželo v jeho postavách,
· Další díla: Proces, Zámek, Amerika, Dopisy rodičům,

Život (03.07.1883 - †03.06.1924)
· Otec byl autoritativní obchodník, s nímž si Kafka nerozuměl. Vztah byl nevyrovnaný- otec extrovert, společenský, sebevědomý a chtěl z Kafky totéž, ale on byl opak= Kafka trpěl, zacházel s ním drsně.
· Němec, ale mluvil plynule česky a k české kultuře měl dobrý vztah.
· Měl 2 bratry (zemřeli v dětství) a 3 sestry (zemřely v koncentrákách).
· Po gymnáziu studoval práva a dějiny umění a germanistiku na FF.
· Pracoval v pojišťovně jako úředník- práci neměl rád, ale byl pečlivý a chválili ho.
· Felície Bauerová: byl s ní dvakrát zasnoubený (výrazná žena).
· Milena Jesenská: spisovatelka, umělkyně, K. nejvíce rozuměla, ale byla vdaná, takže jejich vztah ztroskotal.
· Dora Diamantová: byl s ní v závěru života, díky ní se zachovalo jeho dílo.
· Max Brod: životní přítel, zachraňoval také jeho dílo. (Kafka si to ale nepřál)

OBECNĚ - KULTURNÍ KONTEXT
· Počátek 20. Stol (viz dějiny)
· Pražští němečtí autoři (Meyrink, Werfel, Kisch, Max Brod)
· Existencialismus - (fr. existence = bytí), otázky smyslu bytí. Cílem života je smrt. Klade důraz na individualismus. Do života jsme nesvobodně vrženi a naše nesvoboda spočívá v nutnosti rozhodování se. Svými činy sami ovlivňujeme svůj život. Albert Camus - Cizinec, Jean-Paul Sartre - Nevolnost.
· Mezi jiné světové autory, kteří psali v tomto období a byli ovlivněni válkou, patří např. americký Lost generation Ernest Heminway (Komu zvoní hrana, Sbohem, armádo, Fiesta, Zelené pohorky africké), němec Erich Maria Remarque (Na západní frontě klid, Tři kamarádi), francouz Romain Rolland (Petr a Lucie) a další.
· Moderní = Experimentální proud - narušení tradičního pojetí románu, využívání symboliky a experimentování. Je potlačena dějová složka: uplatňují se prvky absurdity, nedodržuje se časová posloupnost, nejde o zobrazení vnější reality, ale o srovnávání vnitřního světa hrdiny s okolím, na které většinou hrdina rezignuje, využívání podtextu (autor nevyjadřuje své myšlenky otevřeně, nechává čtenáře samostatně domýšlet a hodnotit)

BONUS:
Děj:
I. Řehoř Samsa, obchodní cestující, se jednoho dne probudil a zjistil, že se proměnil v brouka. Chtěl vyrazit na pracovní cestu, členové rodiny na něj klepali, ale nemohl vstát. Do bytu přišel Samsův nadřízený, prokurista, a chtěl, aby šel Řehoř do práce. Ten odpovídá skrz zamčené dveře, že hned dorazí. Podaří se mu odemknout dveře a je šokovaný reakcemi ostatních. Matka pláče, prokurista uteče a otec ho novinami a holí zahnal zpět do pokoje.
II. Jediný z rodiny, kdo se Řehoře nestraní, je jeho sestra Markétka, pravidelně mu nosí jídlo. Řehoř uvažuje nad finanční situací rodiny, dosud ji totiž živil on. Chtěl sestře platit konzervatoř, ale nyní nemůže. Matka k Řehořovi do pokoje zpočátku vůbec nechodila, odhodlala se asi po dvou měsících. Řehoř ji nechtěl trápit, a tak zůstával skrytý pod pohovkou. Markétka a matka chtěly Řehořovi z pokoje odstranit nábytek, který nepotřeboval, a při této činnosti matka Řehoře zahlédla. Řehoř vyběhl z pokoje, aby nebyl matce na očích, ale to ženy vyděsilo. Když přišel otec z práce, snažil se Řehoře vyhnat zpátky do pokoje, honil ho po bytě a házel po něm jablka, z nichž jedno zůstalo zaryté v těle. Sestra se snažila Řehoře uchránit.
III. Řehoř se léčil více než měsíc. Rodina mu nyní každý večer otevírala dveře a on pozoroval, co večer matka, otec a sestra dělají. Rodina finančně strádala, otec se nechal zaměstnat jako sluha, sestra jako prodavačka, ale stejně museli rozprodávat majetek. Markétka už o Řehoře tolik nepečovala - dvakrát denně mu nosila jídlo, ale už se nestarala, kolik toho sní. Pokoj byl špinavý a neuklidila ho ani nová posluchovačka. Ta jediná se Řehoře nebála, dokonce se na něj chodila dívat. V bytě nyní byli tři podnájemníci, kterým matka s Markétkou podstrojovaly. Jednou nájemníci seděli v obývacím pokoji, Markétka jim hrála na housle a oni zahlédli dveřmi Řehoře. Okamžitě dali výpověď. Markétka nyní poprvé vysloví myšlenku, kterou se všichni báli říct - Řehoř je jim na obtíž a je potřeba se ho zbavit. Řehoř všechno vyslechl a uznal, že jeho život nemá cenu. V noci vydechl naposledy, ráno ho našla posluhovačka. Celé rodině se ulevilo, mohli se nyní přestěhovat do menšího bytu.

Možná vysvětlení:
- Řehořova snová nerealistická vize
- absurdní groteska, proměna v brouka zdrojem humoru
- symbolické zobrazení osamělosti a bezradnosti před vlastním údělem
- měšťanská strnulost a povrchní morálka
- trest, netušíme však za co. Za to že ráno zaspal do práce? Nebo za to že rezignoval na vlastní pocit uspokojení ze života kvůli svým blízkým?

• Adresát - Zájemce o Kafkovo dílo, který je schopen přistoupit na absurdní prvky, pesimismus, zvláštnost.

• Tematicky podobné dílo - Ovidius - Proměny: změna člověka v různé bytosti
- Ivan Olbracht - Žalář nejtemnější: muž oslepl, to změnilo jeho povahu, žárlivost

Další: V knize se prolínají dvě jakési roviny - první z nich je všední život rodiny, který zahrnuje cestu z práce a do práce, večeře v kruhu rodinném nebo tahání tvrdohlavého tatínka do postele. Druhou rovinu tvoří fantastická stránka knihy - krmení obřího brouka, jeho procházky po stěnách pokoje a hmyzí problémy v mysli člověka.Nevíš, kam dál? :)Pokud vás článek zaujal, budu ráda, když jej okomentujete. Reklama pod tímto článkem je vložena přímo hostingem blog.cz. Vidíte-li ji pod tímto nápisem a nechcete to tak, pořiďte si AdBlock.

 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Beatricia Beatricia | Web | 21. září 2015 v 17:10

Tvůj rozbor mě fascinuje, je to skvělé literární dílo samo o sobě a může žít vlastním životem. Nikdo se neodváží vydávat tvou práci za svou. To blogerská etika nedovolí a přišlo by se na to. Předem ti uděluji na maturitní vysvědčení z jazyka českého výbornou.

2 Lisi Lisi | Web | 21. září 2015 v 17:28

Jediný Kafka, kterého jsem zatím přečetla. Díky maturitě. Proto si myslím, že povinná literatura má něco do sebe.

3 Elis Elis | Web | 21. září 2015 v 18:23

Toto dílo v podstatě nemá vysvětení absolutně žádné, jen ten začátek ... proč se Řehoř proměnil v brouka? Dílo klade x otázek, ale nenabízí téměř žádné odpovědi.

4 Kiwi Zelená Kiwi Zelená | Web | 21. září 2015 v 20:31

Máš to zpracované úžasně. Hezky všechno, co tam má být, tak jak by to mělo vypadat... Proměnu, ani žádné jiné dílo od Franze Kafky si ale k maturitě rozhodně dávat nebudu..
Alespoň jsem se inspirovala tím, jakým způsobem rozbor píšeš, bude se mi to již brzy hodit, díky! :)

5 Berry Berry | Web | 24. září 2015 v 20:58

Áá, nádherná vzpomínka - máš to perfektně zpracované!
U nás se proměna stala fenoménem po maturitní Praze - Kafkův hřbitov, Kafkova socha (jiný Kafka), kafky všude kolem a poslední den Řehoř na dveřích tramvaje :-)

6 Elis Elis | Web | 24. září 2015 v 22:23

Ty jsou dobrá, s tím musí každý u maturity excelovat... :-)

7 Pufflie Pufflie | Web | 25. září 2015 v 19:27

[1]: To mě těší, děkuji :)

[2]: Souhlasím :)

[3]: To mi na tom dílu trošku vadilo :D

[4]: To jsem ráda :)

[5]: :D No, myslím, že při maturitě je každej tak zblblej, že vidí ty věci všude :D

[6]: Děkuju :)

8 Van Vendy Van Vendy | Web | 25. září 2015 v 21:42

Kafkoviny mě bohužel zatím neoslovily, i když Proměnu jsem četla (i dostala jako dárek). Jediné, co si pamatuji, že se proměnil v brouka a taky že to byla schýza. Tvůj rozbor oproti tomu schýza rozhodně není, je přehledný a stejně precizní jako ten předchozí.
Kdybych se takhle připravovala na maturitní, ušetřím si mnohé nervy... jseš dobrá! :-D

9 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 28. září 2015 v 15:41

[8]: Ani mě to příliš neoslovilo, mám radši jiné knihy.

10 Skříteček2 Skříteček2 | Web | 28. září 2015 v 16:19

Četla jsem při zdlouhavé cestě do Anglie. Kdyby kolem mně nebyly kamarádky a puštěná televize s pohádkou, tak bych po přečtení upadla asi do hluboké deprese. :D Ještě navíc jsem měla vydání se strašně děsívými ilustracemi od jakéhosi argentinského ilustrátora. Knížka je stravitelná, ale jak píše Vendy, je to fakt schýza a je to čím dál tím horší a horší.

11 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 28. září 2015 v 20:24

[10]: Já při prodírání se tímto dílem trávila čas na lehátku a opalovala se, takže na mě depka úplně nepadla, každopádně nikterak příjemné mi to také nebylo :D

12 Terka Terka | E-mail | Web | 1. října 2015 v 21:32

Opět moc povedený rozbor, od Kafky jsem četla Proměnu a Proces a obě ta díla se mi moc líbila. :-)

13 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 5. října 2015 v 21:09

[12]: Děkuji :)

14 Šálek Šálek | 8. listopadu 2015 v 20:22

moc dobrý! :-)

15 Aneta Aneta | 25. listopadu 2015 v 22:08

Jen taková blbost pro doplnění: Gréta jej nazývala hovniválem.Knížka mě překvapila, podle tématu bych si to dobrovolně nepřečetla, ale dost se mi to líbilo. Tvůj rozbor je hodně zevrubný, ale taky se to tak učíme, prostě nutný zlo.

16 Tuck Frump Tuck Frump | 5. prosince 2015 v 12:03

Super rozbor, DÍKY MOC!

17 Katka Katka | 5. prosince 2015 v 20:16

Vážně super super:)) Letos maturuju a takhle nějak bych přesně chtěla mít rozbory udělné! Nepřestávej blogovat!:))

18 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 28. prosince 2015 v 11:38

[14]: Díky :)

[15]: Máš pravdu, ani mě se toto schéma moc nelíbí, ale co se dá dělat... A díky za doplnění :-)

[16]:[17]: Díky, jsem ráda, že můžu pomoci :)

19 Dzina Dzina | 25. ledna 2016 v 20:38

Za rozbor velká poklona! A máš famózní blog:) Děkuji :-)

20 Veronika Veronika | 11. února 2016 v 21:30

Úplně super...chválím!!! :-)

21 Tereza Tereza | 17. března 2016 v 16:53

máš to uplně skvěle spracované, přesně tak jak to děláme i u nás ve škole, ne jak na ostatních stránkách, kde tam je ke každé knížce jen pár vět :-D
jediné co mi tam chybí jsou způsoby čtení

22 Kryštof Kryštof | 18. dubna 2016 v 22:03

Je to super, fakt skvěle vypracované, samé klady k hodnocení, jenom jsem se chtěl zeptat, k maturitě by to mělo stačit ne?

23 xxx xxx | 25. května 2016 v 18:57

[10]:Co furt všichni máte s tou depkou, vždyť to Kafka psal k pobavení společosti ve které žil! Jinak,klobouk dolů, rozbor je super.

24 Nikoleta Nikoleta | 11. srpna 2016 v 15:42

Hrozně moc mě fascinují lidé jako ty. A taky jsem moc moc vděčná, že existují protože já kdybych měla dělat rozbor knížky tak se jdu radši bodnout :-D Smekám :-)

25 C. C. | Web | 24. října 2016 v 18:14

Holka, já tě miluju. :D .. Ty tvý rozbory mi vždycky strašně pomůžou. :)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama