William Shakespeare - Romeo a Julie (Rozbor díla k maturitě)

14. září 2015 v 15:00 | Pufflie |  Rozbory literárních děl
Toto je rozbor díla ke státní maturitě 2016. Je zpracován dle požadavků, je však jen heslovitý. Může tedy sloužit jako dobrá pomůcka k přípravě na maturitu, odmaturování vám ale nezaručí. Můžu vám tu prozradit, že je v díle hodně metafor, jak je ale v textu najdete, už musíte vědět sami z vaší vlastní praxe. Chtěla bych poprosit, abyste dílo nevydávali za své. Můžete na něj odkazovat (za to budu i ráda), ale nekopírujte. Budu moc ráda, když mi za odměnu zanecháte nějaký ten komentář pod článkem... :)

William Shakespeare - Romeo a JulieTÉMA: Nešťastný osud dvou milenců, boj o lásku
MOTIV: láska, souboje, smrt, vdavky, válka rodů, dlouhý spor, láska až za hrob
MÍSTO, ČAS: Italské město Verona ve druhé polovině 16. Století, a později i Mantov
KOMPOZICE: chronologicky, prolog a 5 dějství, gradace
DRUH: drama, psané veršem
ŽÁNR: milostná tragédie o 5 dějstvích
VYPRAVĚČ: repliky - přímá řeč postav
POSTAVY:
Romeo - mladý, divoký, milý, zamiluje se bezhlavě do Julie, ale předtím už byl jednou také hodně zamilovaný; jeho láska možná vůbec není stálá. Vývoj - z nezodpovědného floutka opravdový muž, chtěl, aby boje mezi rody ustaly.
Montek a Monteková - Romeovi rodiče
Benvolio - Montekův synovec a Romeův přítel
Julie - velice mladičká, krásná dívka, rodiče jí našli ženicha, za kterého se má brzy provdat, ona se však zamiluje do Romea. Vývoj - z mladé nezkušené dívky se stává dospělá žena, která je schopna pro svou lásku obětovat cokoliv.
Kapulet - Juliin otec, v domě vládne tvrdou rukou, chce aby ho Julie jako správná dcera ve všem na slovo poslouchala, pokud ne, je schopen se hrozně rozzuřit a dceru vykázat z domu.
Kapuletová - Juliina matka, chová se ke své dceři velice odměřeně, až chladně.
Tybalt - Juliin bratranec, libuje si v bitkách mezi Kapulety a Monteky.
Kníže Eskalus - veronský vladař, už mu dochází trpělivost se znepřátelenými rody.
Chůva - opatruje a vychovává Julii od jejího narození, má ji ráda jako svou dceru, udělala by pro ni cokoliv.
Merkucio - Romeův nejlepší přítel, je starší - dohlíží na Romea, je mu vzorem.
Paris - mladý hrabě, příbuzný knížete
Bratr Lorenzo a bratr Baltazar - františkáni
Baltazar - Romeův sluha
Samson a Řehoř - Kapuletovi sluhové
Petr - sluha Juliiny chůvy
Abraham - Montekův sluha
Lékárník, Stařec, Tři muzikanti, Parisovo páže, veronští občané, členové Kapuletovy a Montekovy rodiny, maskovaní hosté, stráže, družina, Chorus
Montekův a Kapuletův vývoj - díky smrti svých dětí si uvědomí hloupost svého počínání a usmíří se, překonají svou tvrdohlavost a přílišnou hrdost a nazvou se bratry

https://instagram-brand.com/wp-content/uploads/2016/11/app-icon2.png


VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá řeč postav, vyprávěcí postup
TYPY PROMLUV: monology, dialogy, poznámky
VERŠOVÁ VÝSTAVBA: prolog psán anglickým sonetem, dílo blankversem
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: spisovný jazyk, renezanční jazyk, archaismy, inverze, poetismy, rozrůzněnost mluvy
TROPY A FIGURY: metafory, přirovnání, hyperboly, kontrast, epizeuxis, epifora

Pozn: nesplňuje Aristotelovu zásadu tří jednot, nedodržuje, že by tragédie měla být psána veršem, jsou tam i komediální prvky. Splňuje ale počet dějství, vystupuje sbor, hlavní hrdina člověk, rozhoduje o osudu.

KONTEXT TVORBY:
- Poslední hra psaná v optimistickém období, předvoj pro pesimistické období.
- Zpočátku psal Shakespeare zejména komedie, ke konci své tvorby pak pohádky.
Tragédie: Hamlet, Julius Caesar, Král Lear, Macbeth, Othello
Komedie: Jak se vám líbí, Kupec benátský, Marná lásky snaha, Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Veselé paničky windsorské Zkrocení zlé ženy, Komedie omylů
Historické hry: Richard II, III, Jindřich IV, V, VI, VIII.
Dále i pohádky, romance, SONETY - Alžbětínský

OBECNĚ - KULTURNÍ KONTEXT
renesance = znovuzrození (antiky), počátky v severní Itálii na konci 13. století, šířila se dál.
- v italských městech se rozvíjel obchod, vytvořila se skupina bohatých obchodníků a bankéřů - podporovali umělce a studia = mecenáši
- mnoho přírodních a astronomických objevů (Koperník, Galilei, Bruno) - tyto objevy otřásly církví.
- vzrostla důvěra v lidský rozum, ve vědu - člověk zjistil, že církev nemá vždy pravdu.
- objev knihtisku - Johannes Gutenberg (1447) → knihy se šíří rychleji.
- inspiračním vzorem je antická kultura.
renesance - etapa ve vývoji lidské společnosti
humanismus - životní program, ideový proud, jedna ze složek renesance

William Shakespeare (23. 4. 1564 Stratford-upon-Avon - 23. 4.1616)
- anglický dramatik a spisovatel
- syn rukavičkáře, vystudoval gymnázium, v 18 se oženil s Annou Hathawayovou (26 let).
- 3 děti, nejdřív dcera, potom dvojčata (holka a kluk), křest dětí, pak na 7 let zmizel.
- kočovní divadelníci, poté různé londýnské divadelní společnosti
- 1594 morová epidemie (1 rok, nehrálo se), poté člen divadelní společnosti Služebníci lorda komořího.
- 1599 se společnost přemístila do The Globe Theater, WS spolumajitelem, 1613 požár
- návrat domů, smrt 23. 4. 1616 (v den svých narozenin)
- Píše o konkrétních lidských situacích, zrcadlení - v komediích jsou i stíny smrti, v tragédiích komické výstupy

Další autoři stejného uměleckého směru
Geoffrey Chaucer (Canterburské povídky), Christopher Marlowe, Dante Alighieri (Božská komedie)
Francesco Petrarca (Sonety Lauře (Zpěvník)), Giovanni Boccaccio (Dekameron), Francois Villon (Odkaz (Malý testament), Závěť (Velký testament)), Francois Rabelaise (Gargantua a Pantagruel), Cervantes (Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha), Lope de Vega - (Ovčí pramen)

Podobné dílo - Romeo, Julie a tma - Jan Otčenášek (1958), z prostředí okupace ČS za 2WW. tma = dusné prostředí stanného práva, války a heydrichiády. Příběh Pavla a židovky Ester, jejichž lásku rozdělí vojáci za druhé světové války.
- Héra a Leandr, Pyram a Thisba nebo Tristan a Izolda

BONUS

Děj: Děj Romea a Julie jistě zná každý. Vypsala jsem ho teď ale přesně podle obrazů, což může být nápomocné při odpovídání na otázku, z jaké části díla je uvedená ukázka.Zkratky snad jsou všem jasné... :)

I.
1) Komediální výstup Kap. sluhů - slovní hříčky, rytmus, kontrast a větší vyznění tragické lásky. Objeví se sluhové Mon - boj, příchod Benvolia, pak Tybalta, boj, Mon a Kap se chtějí přidat, přijíždí vévoda, vyčítá svár, pohrozí trestem.
2) Paris žádá Kap o J., ten ho zve na ples, o plese se dozví R.a B., R. chce vidět Rosalindu, kterou miluje.
3) Chůva vypráví, vzpomíná, ale matka si chce s J promluvit, řekne ji o Parisovi, J se zasnoubením souhlasí.
4) R, B a Merkucio jdou na ples, R je zatížen nešťastnou láskou (k Rosalindě) a tuší, že si ples neužije.
5) Ples, R spatří J, líbí se mu, T pozná po hlase Monteky, rozčílenost, R+J polibky, CH ji pošle k matce, R se dozvídá, že je Julie Kapuletová, B už jde domů, J se od CH dozví, že R je Montek.

1) R skok do zahrady 2) J monolog na balkoně, on ji slyší, rozhovor, slib lásky
3) Vavřinec si zpívá, přijde R, doufá, že je oddá, Vavřinec touží usmířit rody
4) M. a B. o R., že nespal doma apod, odkaz na Petrarcu+další díla, M se diví, že R není tak skleslý, přichází CH se sluhou Petrem, vyřizuje vzkaz od J, předání žebříku (pro svatební noc)
5) CH říká nedočkavé J, že to vyšlo 6) vezmou se

1) Mer, B, páže a sluhové, rojí se zde Kap, B chce pryč, M ne, přijde Tyb a jiní, poštuchují se, vystoupí R, kterého T hledal, chce boj, R vlídný, nechce boj, tak T boj s M, zabije ho, R se pomstí - zabije T, pak prchá, přijde vévoda, Kap, Mon, B řekne pravdu, vévoda R vyžene.
2) J zjistí od CH, že je T mrtev a R vyhnán, co je horší? Pošle mu prsten, aby se přišel loučit.
3) R u Vavřince, CH vzkaz 4) pán a pí Kap + Paris, plánují svatbu, matka jde J zkontrolovat
5) Loučení, pak matka utěšuje J, aby neplakala kvůli T, mluví o svatbě, vejde otec a nutí ji, ona nechce, on "Děvko!", odchod, CH radí, ať se vdá. J. se jde vyzpovídat Vavřincovi.

1) Vavřinec a P, zařizuje obřad, Přijde J, chce se vyzpovídat, P odejde, J žádá radu od V, dá jí lektvar, po kterém bude spát 2x 21 hod, vypadat mrtvě, Romeo dopis, utečou spolu.
2) J se doma omluví 3) J to vypije. 4) přípravy na svatbu 5) CH najde "mrtvou" J

1) R to zjistí, koupí si jed 2) Dopis nedoručen kvůli moru
3) P truchlí u hrobu, přijde R, šermují, R ho zabije, pak vypije jed a umírá při polibku s J.
4) V tam běží, J se probouzí, ptá se, kde je R, V. chce aby šla s ním, ale zůstává líbá R., rty ještě teplé, probodne se dýkou, stráž budí K, M i vévodu, podezřelý Vavřinec, vše vypoví. Také se dovíme, že paní M zemřela zármutkem kvůli vyhnanství R. M a K se usmíří, stavba sochy.Budu ráda za jakékoliv připomínky. Pokud vám rozbor pomohl, zanechte prosím za odměnu komentík :)


Nevíš, kam dál? :)Pokud vás článek zaujal, budu ráda, když jej okomentujete. Reklama pod tímto článkem je vložena přímo hostingem blog.cz. Vidíte-li ji pod tímto nápisem a nechcete to tak, pořiďte si AdBlock.

 

26 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lisi Lisi | Web | 14. září 2015 v 15:39 | Reagovat

Můj oblíbenec je Merkucio. Mám ráda i stejnojmenný francouzský muzikál. minimálně podle recenzí se za podobné dílo označuje i Duben v Paříži, po přečtení musím částečně souhlasit.

2 Gauri Gauri | E-mail | Web | 14. září 2015 v 18:40 | Reagovat

Páni, Tebe jsem měla znát před maturitou... :-D

3 Elis Elis | Web | 15. září 2015 v 10:08 | Reagovat

Teda, to máš pěkně zpracované... :-)

4 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 15. září 2015 v 20:30 | Reagovat

Super rozbor, bude se mi to hodit do opakování prvního ročníku... zrovna z toho za týden budeme psát :) Hlavně oceňuji obecně - kulturní kontext :)

5 Beatricia Beatricia | Web | 19. září 2015 v 9:48 | Reagovat

Rozbor mě velice zaujal, protože to drama velmi dobře znám jak z literatury, z divadelních a filmových představení a viděla jsem i balet. Oceňuji popis i detailních prvků situace a jednání protagonistů. Je to znamenitě zpracovaný rozbor díla a já dávám Výbornou. ☼☼☼

6 Van Vendy Van Vendy | Web | 19. září 2015 v 21:28 | Reagovat

Já nemám žádné připomínky, tvůj rozbor mi vyrazil dech. :-D
Chci říct, je precizní! 8-)

7 Pufflie Pufflie | Web | 20. září 2015 v 11:27 | Reagovat

[1]: Merkucia mám také ráda, je mi líto jeho osudu...

[2]: :D

[3]: Děkuju! :-)

[4]: To jsme ráda, že někomu pomůžu :-)

[5]: Mockrát děkuji :-)

[6]: Díky, díky, díky :) Jsem moc ráda, když mou snahu někdo ocení :-)

8 Elis Elis | Web | 20. září 2015 v 12:14 | Reagovat

Jak píše Gauri :D, jši šikovná, že si s tím dáváš takovou práci, a je vidět, že tě to i baví :-)

9 Berry Berry | Web | 24. září 2015 v 21:05 | Reagovat

z toho se ti bude výborně opakovat, máš to fakt precizně.
P. S. Četla jsem, že se vlastně pořád úplně neví, zda Shakespeare byl Shakespeare, zda se za něj někdo nevydával.

10 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 28. září 2015 v 15:40 | Reagovat

[8]: Baví mě to jen u některých knih, u jiných úplně umírám :D :D

[9]: Ano, je mnoho teorií, dokonce i ta, že Shakespeare byla vlastně žena... :D

11 Terka Terka | E-mail | Web | 1. října 2015 v 21:07 | Reagovat

Je to vážně skvěle zpracované. :-) Stydím se, že jsem Romea a Julii před maturitou nečetla, jenže oni nebyli v knihovně a já si je tam ve výsledku vlastně ani nechtěla dávat, to učitelka mě přemluvila, abych si tam dala něco jednoduššího... ale od Shakespeara jsem četla Hamleta, ten se mi moc líbil. :-)

P. S. Možná bych k těm podobným dílům dodala ještě Petra a Lucii (to jsem si u maturity nakonec vylosovala :D ), ale osobně mám z těchto dvou děl raději Romeo, Julie a tma, četlo se to lépe a mnohem lépe by se o tom mluvilo - hlavně pak proto, že o Romainovi Rollandovi se mi toho nepovedlo tolik dohledat...

12 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 8. října 2015 v 16:21 | Reagovat

[11]: Tak to děkuji za tip :-)

13 EL EL | 7. listopadu 2015 v 11:08 | Reagovat

Chtěla bych ti moc poděkovat, protože tvoje vypracování je přesně podle osnovy a ohromně mi pomohlo! Nedělá mi problém knihy číst (ba naopak, čtu velmi ráda) ale do vypracování už se mi tolik nechce. :)

14 jan jan | 28. listopadu 2015 v 17:21 | Reagovat

nevíte kde najdu podobně zpracované díla

15 jan jan | E-mail | 28. listopadu 2015 v 17:22 | Reagovat

nevíte kde najdu podobně zpracované texty

16 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 28. prosince 2015 v 11:39 | Reagovat

[13]: Je pravda, že t vypracovávání je docela na dlouho no :D

[14]: Bohužel, na internetu jsem všemožně pátrala, ale nic jsem nenalezla, proto si je teď vypracovávám sama.

17 Kačka Kačka | 1. ledna 2016 v 19:59 | Reagovat

Rozbory si sice zpracovávám sama, ale určitě je dobré se někde inspirovat. Ty tvoje jsou skvělé. Jen mi přijde, že ti v postavách chybí mnich Vavřinec :)

18 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 1. ledna 2016 v 20:51 | Reagovat

[17]: Děkuji za upozornění. :) Ve skutečnosti tam je, ale jako bratr Lorenzo. Tato postava je totiž překládaná dvěma různými způsoby :-)

19 Maki Maki | 7. ledna 2016 v 21:27 | Reagovat

Moc přehledné, nejlepsí co jsem zatím viděla. Děkuji za pomoc při maturitě :)

20 Baltazar Baltazar | 8. ledna 2016 v 18:01 | Reagovat

Romeo je ve skutečnosti narcis a kryje to hrou na lásku k Julii až se mu to vlasně vymkne z rukou, tak už je pozdě ... :-?

21 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 9. ledna 2016 v 13:51 | Reagovat

[19]: A já děkuji za pochvalu :)

[20]: A to právě na literatuře miluji - že se dá pochopit mnoha způsoby. Bohužel, učitelé rádi slyší ten nejprofláklejší...

22 Denča Denča | 26. ledna 2016 v 18:15 | Reagovat

Mega velká pochvala, nejlepší rozbor, co jsem viděla!!! Knihy čtu a snažím si sama vypracovat rozbory, ale taky koukám na internet, kde si doplňuji info. Ten tvůj rozbor je naprosto dokonalý! :-)

23 froklen froklen | 4. února 2016 v 11:47 | Reagovat

Dokonalý :) :-)

24 Barčí Barčí | 11. února 2016 v 20:16 | Reagovat

Strašně, šíleně, moc! moc! moc děkuju.. zrovna to dávám nějak dohromady.. zachránila si mi kůži :-)

25 Bunny Bunny | 23. února 2016 v 15:14 | Reagovat

Díky :) hodně jsi mi pomohla... Snad to všichni letos zvládneme :D

26 Carol Carol | 23. února 2016 v 18:20 | Reagovat

Děkuju, úžasný rozbor!! :)

27 Jitka Jitka | 25. března 2016 v 14:04 | Reagovat

Super, moc mi to pomohlo, do teď jsem se v tom motala, ale už je mi to jasný :-) Díky moc

28 Amme Amme | Web | 29. března 2016 v 15:32 | Reagovat

Myslíte, že to je dobrý výběr ? Nevím, jestli od toho nebudou očekávat moc :D

29 Eliška Eliška | E-mail | 4. dubna 2016 v 14:27 | Reagovat

Ahoj :) to je vážně krásně zpracované :) budeš sem doplňovat i další knížky ? :-)

30 asd asd | 6. května 2016 v 15:43 | Reagovat

diky

31 Sára Sára | 8. května 2016 v 12:21 | Reagovat

jeden z nejkvalitnějších rozborů, co jsem na internetu našla, u mě za 1! :)

32 Kip Kip | 18. května 2016 v 17:33 | Reagovat

Díky, vážně moc pomohlo ! :-D

33 Janča Janča | 29. května 2016 v 14:24 | Reagovat

Děkuju. Oceňuju tvoji práci

34 terno terno | E-mail | 14. srpna 2016 v 9:04 | Reagovat

máš to moc hezky zpracované, o tom žádná :-) hodně mi to pomohlo, jen mi není jasná jedna věc..v časoprostoru máš uvedené, že se kniha odehrává v 16. století, z čeho tak soudíš??..já se domnívám, že v díle není uvedené přesné období, proto by v časoprostoru měla být uváděna současnost, samozřejmě jsem se mohla přehlídnout, to se stává, tak chci jen vysvělení :-?

35 Petra Petra | 5. září 2016 v 18:25 | Reagovat

Děkuji... :-)

36 katka219 katka219 | Web | 21. října 2016 v 19:02 | Reagovat

Romea a JUlii jsem isce sama četla i viděla v divadle, ale i tak jsi mi moc pomohla:) Děkuju!

37 Jakub Jakub | 14. března 2017 v 9:08 | Reagovat

Moc ti děkuju dostal jsem za 1 ale trochu jsem si to upravil ale dik :-D

38 Jana Jana | 16. března 2017 v 15:41 | Reagovat

Moc pěkné zpracované. Líbí se mi bonus v podobě obsahu jednotlivých dějství a podrobný popis postav

39 Dominika Dominika | 19. března 2017 v 14:22 | Reagovat

moc pěkně vypracováno :)

40 Veronika Veronika | 30. března 2017 v 18:54 | Reagovat

Moc děkuju,  vážně jsi mi moc pomohla :-)  :-)  :-)  :-D

41 TErka TErka | 22. dubna 2017 v 22:47 | Reagovat

Moc pěkně zpracované, díky, docela mi to pomohlo :-) palec hore

42 Tereza Tereza | 23. dubna 2017 v 15:25 | Reagovat

super, dík moc! :) Sice jsem knihy četla všechny, ale rozbory si vypracovávám s pomocí lidiček jako jsi ty :)

43 Karolína Karolína | 7. května 2017 v 13:23 | Reagovat

Super, maturuju za 10 dnů a tohle mne zachránilo. :D

44 dfdsf dfdsf | 9. května 2017 v 11:30 | Reagovat

diky moooc

45 Markéta Markéta | 9. května 2017 v 19:47 | Reagovat

Děkuji, oceňuji tvoji práci :)

46 Wendy Wendy | E-mail | 17. května 2017 v 13:51 | Reagovat

Moc pěkné zpracování :-)

47 Ann Ann | 17. května 2017 v 23:51 | Reagovat

Hele díky, suprově zpracovaný, ale zdá se mi to, nebo jsem mezi postavami nepostřehla Vavřince? :-)

48 Terka Terka | E-mail | 10. června 2017 v 12:26 | Reagovat

Ahoj. Super rozbor. Konečně něco dobře zpracovaného. Líbilo se mi podrobné zpracování děje a literárně kulturní kontext :)
Určitě se ještě inspiruju u dalších rozborů ;)

49 Míša Míša | 1. října 2017 v 20:11 | Reagovat

Ahoj, moc se mi líbí tvé zpracování, hlavně to, jak jsi rozepsala podrobně ta dějství. Je hezké, že jsi si s tím dala práci a hodila to na internet i pro ostatní. Knížku taky zpracovávám k maturitě a spousta věcí odsud mi byla užitečná, za to ti děkuju :)

50 Míša Míša | 1. října 2017 v 20:12 | Reagovat

Ahoj, moc se mi líbí tvé zpracování, hlavně to, jak jsi rozepsala podrobně ta dějství. Je hezké, že jsi si s tím dala práci a hodila to na internet i pro ostatní. Knížku taky zpracovávám k maturitě a spousta věcí odsud mi byla užitečná, za to ti děkuju :)

51 Eržika Eržika | E-mail | Web | 20. října 2017 v 19:32 | Reagovat

Ahoj,

super, akorát mi tam nějak chybí analýza neuměleckýho textu. Budu maturovat v roce 2018 a nevím si s ním rady. :-(, je vidět, že zatím stála námaha a to musím ocenit! (y), :-)

52 Filip Ž. Filip Ž. | 5. listopadu 2017 v 17:07 | Reagovat

Díky moc....čeština je moje velka slabina a bez toho bych si nevěděl s ukolem rady :)

53 Ferda Ferda | E-mail | 4. ledna 2018 v 23:40 | Reagovat

Jsi nejlepší!!

54 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 7. dubna 2018 v 14:35 | Reagovat

Díky všem za milé komentáře. Jsem moc ráda, že je vám rozbor nápomocný :-)

55 Marcela Marcela | Pátek v 21:22 | Reagovat

No páni. Parádní. Není potřeba nic dodělávat. Dííííííky. :-) :-)  :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama