Základy psychologie (definice, obory, směry, metody) + Vývojová psychologie #Maturitní otázka ZSV

2. listopadu 2015 v 17:46 | Pufflie |  Maturitní otázky (ZSV)
Toto je vypracovaná maturitní otázka ZSV ke školní části maturity. Na jednotlivých školách se může systém zkoušky i obsah otázek lišit. Zde tedy zveřejňuji vypracované otázky tak, jak je pro maturitu potřebuji já. Myslím si ale, že to může sloužit jako dobrý studijní materiál i ostatním. Často v mých textech naleznete různé zkratky apod, které používám pro osobní účely. Pokud nebudete něčemu rozumnět, určitě se zeptejte v komentářích.

1: Předmět psychologie. Základní a aplikované obory psychologie. Metody zkoumání v psychologii. Psychologické směry. Vývojová psychologie.
Předmět psychologie

Psyché = duše, Logos = rozum - Dříve součást filosofie - zkoumání duše
Empirická přírodně-společenská věda o člověku, interdisciplinární (spojuje antropologii, biologii - tedy vědy přírodní s vědami společenskými, například sociologií a filozofií)
Předmět: Chování a prožívání jedince
úkol 3P - popsat, porozumět, předpovědět (lidské chování a prožívání)

Základní obory psychologie = teoretické, akademická p., sestavují se z ní učebnice
 • obecná p. - základní teoretické otázky, obecně platné zákonitosti psychického dění, všechny psychické jevy, zajímá se o to, co je společné všem lidem.
 • p. osobnosti - charakter, temperament, podobnosti a odlišnosti mezi lidmi, člověk jako individuum, ne obecně, zkoumá jedinečné psychické vlastnosti, které specificky ovlivňují způsob myšlení, cítění a chování určitého jedince či typické skupiny osob)
 • sociální p. - vliv společenských faktorů na psychiku, interakce mezi lidmi, začleňování se.
 • vývojová p. - p. vývoj člověka, činitele ovlivňující vývoj, charakteristiky vývojových období, změny, k nimž dochází během života, stanovení podílu vlivu dědičnosti a prostředí na psychickém vývoji. Hlavní metodou výzkumu je dlouhodobé pozorování.
 • psychopatologie - p. poruchy a příčiny vzniku, léčebné metody

Aplikované obory psychologie - užité v praxi
 • pedagogická p. - člověk v podmínkách výchovy, účinné vyučování a poznávání žáka
 • klinická p.- diagnostika duševních nemocí a léčba
 • poradenská p. - zabývá se školním, výchovným, profesním a manželským poradenstvím
 • soudní (forenzní) p. -ve všech fázích trestného řízení (p. výslechu=viktimologie, spolehlivost výpovědi, volný čas ve věznicích…)
 • p. zdraví - provázanost psychiky a zdraví, prevence onemocnění, vliv stresu, vztah lékaře a pacienta, problematika bolesti, psychické důsledky nevyléčitelných onemocnění…
 • psychologie práce - zabývá se podmínkami práce a jejich vlivem na pracovní výkon
 • psychologie sportu - zabývá se organizací tréninku, zvládáním trémy atp.
 • p. životního prostředí - účinky extrémních teplot, hluku, znečištění ovzduší atd na zdraví a duševní rovnováhu. Odpovídá uspořádání měst, budov a interiérů lidským potřebám?
 • Další aplikované psychologické vědy jsou např.inženýrská, trhu, reklamy, umění apod.
Speciální psychologické obory - jeden speciální obor, většinou vychází z dvou různých
- Psycholingvistika, biologická, dějiny p., zoopsychologie, farmakopsychologie (vliv ch.látek), psychometrie (konstrukce testů)
Způsoby zkoumání: sběr materiálů (různé metody) -> vyhodnocení -> zveřejnění -> zařazení do celku

Metody zkoumání v psychologii

 • pozorování (a sebepozorování) = extrospekce a introspekce, je systematické a plánovité, jeho výsledky jsou objektivně a vědecky přezkoumatelné. Může být laické nebo odborné.
 • experiment - vyloučení rušivých faktorů; izolování zkoumaného, vytvoření zvláštních podmínek; opakovatelnost; cílem je změnami výchozí situace způsobit změnu v chování.
 • analýza produktu- rozbor výsledku činnosti (písemných projevů, výtvarné činnosti,…)
 • rozhovor - Individuální x skupinový, volně x podle předem připravených otázek, Slouží k získávání dat, stanovení diagnózy, v poradenství… výhoda: můžeme sledovat reakce, nonverbální komunikaci, případné upřesnění nejasných míst v odpovědi.
 • dotazník - soubor otázek ke hromadnému zjišťování údajů; otevřený (na otázku se očekává konkrétní odpověď; obtížněji se zpracovává statisticky, ale poskytuje osobnější výpověď) a uzavřený (výběr z alternativ).
 • projektivní test - ukazují se neutrální předlohy, připouštějí různé možnosti interpretace, ty vedou z nevědomí. Užívá se spíše jako doplňující. (Kresba stromu, Roschachův test (skvrny), nedokončené věty, TAT (obrázky - co se na nich děje?))

Psychologické směry

Zde hodně používám zkratky a tak, takže to je možná trochu chaotické. Přímo za názvem směru je hned jméno nejznámějšího představitele.

vznik psychologie: 3 st. př. n. l.: Aristoteles - O duši. Po mnoho staletí byla součástí filozofie, oddělila se jako samostatná věda v polovině 19. století. Přelomový rok: 1879 - Wilhelm Wundt (experiment!) založil první ps. laboratoř - na univerzitě v Lipsku. To je považováno za vznik psychologie a ps. směrů.

Asocianismus: Naše duševno tvořeno spoji, ty se vytvářejí při střetu našich vjemů, pojmů, představ.

Reflexologie: I. P. Pavlov - reakce vrozené (nepodmíněné reflexy) či vytvořené (podmíněné).

Behaviorismus: Watson, chování pod vlivem měnících se podmínek. Vztah Stimul (S) - Reakce (R) a účinek odměn a trestů. Lidský organismus - černá skříňka. Vývoj jedince = učení se reakcí na různé podněty. Chování = sled naučených odpovědí, z nepopsané knihy lze učinit cokoliv. (*scio)

Neobehaviorismus: (S) - (O) - (R). Skinner. Vztah mezi stimuly a chováním organismu -> vznik reakce

Gestaltismus: Wertheimer, Köhler, Koffka, Tvarová ps, člověk chápán jako uspořádaný celek, jednotlivé části propojeny. Bio, ps i soc procesy mají nedělitelnou povahu. Gestalt zákony:
z. pregnantnosti:nejjednodušší uspořádání do celku. Skutečnost taková není, člověk ji tak ale vnímá.
-> princip figury a pozadí - rozdělujeme pozadí a hlavní prvek, to méně výrazné potlačujeme.
-> princip blízkosti - části blízko sebe mají ve vjemu tendenci se spojovat (blízké tečky=čárka)
-> princip podobnosti - spojujeme části podle podob. (vidím kruhy a čtverce, ale ne obrazec, co tvoří)

Kognitivní p: Kelly.Zdůrazňujepoznávání a myšlení oproti emocím a citům. Staví se proti behavior.(*)

Humanistická psychologie: Maslow, Rogers. pravdivésebevyjádření a seberealizace, objevení pravé identity. Okolí člověka je třeba zlidšťovat, aby každý měl příležitost svou identitu projevit.

Hlubinná (dynamická) p: chování ovlivněno nevědomými procesy, psychika dynamická a determin.
a) psychoanalýza - S. Freud, věda o nevědomí, Id, Ego, Superego, pudy (sex, agrese)
b) analytická psychologie - švýcar Carl Gustav Jung. Teorie o kolektivním nevědomí lidstva, jež je souborem tzv. archetypů (=předobrazy jako univerzální symboly, ze kterých se vytvořila naše kultura)
c) individuální - Adler. Vliv a rodinného prostředí na život jedince. d) neoanalýza - Erich Fromm

Transpersonální p. - Grof, stav vědomí u meditace/drog/holotropního dýchání na

Vývojová psychologie

- Studium vývojových změn od početí po smrt. Jsou to tělesné, kognitivní, sociální, emocionální změny
- Vývoj závislý na dědičnosti a na okolním prostředí (rodina, společnost), kterým je jedinec formován.
 • Prenatální
 • Novorozenecký
 • Kojenecké období
 • Stádium batolete
 • Předškolní
 • Mladší školní věk
 • Období
 • Období dospělosti (časné, střední, pozdní)
 • Stáří (začínající, pokročilé, krajní)
Nevím, jak u koho, každopádně u nás musíme umět dvě libovolná vývojová stádia popsat. Každopádně najít definici k jednotlivým obdobím již jistě není nic těžkého :)

Nevíš, kam dál? :)Pokud vás článek zaujal, budu ráda, když jej okomentujete. Reklama pod tímto článkem je vložena přímo hostingem blog.cz. Vidíte-li ji pod tímto nápisem a nechcete to tak, pořiďte si AdBlock.

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 zRzQa zRzQa | Web | 2. listopadu 2015 v 18:02 | Reagovat

To se určitě může někomu hodit, to jako jo. Ale jakožto maturitní otázka...Není toho nějak málo? Soudím dle toho, že u nás na gymplu má maturitní otázka tak v průměru 5x A4 :D (text z PC). Máte-li mít toho opravdu tak málo, tak to teda závidím :D ...

2 šílená kokoska šílená kokoska | E-mail | Web | 2. listopadu 2015 v 19:15 | Reagovat

Ještě že ze ZSV maturovat nechci, děsíš mě :D Já raději matematiku :P

3 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 2. listopadu 2015 v 20:01 | Reagovat

[1]: Jak která... Například občanské právo je asi tak na 15 stránek :/ Tohle podle mne patří k těm jednodušším otázkám no :D Ale spolužačka má tuhle otázku na 4 A4. Ono taky trošku jde o to, jak to okecat. Už jenom to, že ona to má ve větách a já v bodech to hodně zkrátí :)

[2]: Z matiky budu maturovat také :) A tohle je takové odreagování, kdy můžu nechat odpočinout logickou paměť a procvičit si tu mechanickou :-D

4 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 2. listopadu 2015 v 21:10 | Reagovat

Jé, s tímto jsme načnuli prvák, to si pamatuju. Měla jsem z toho jedna :D

Tak maturovat z matiky... s naší profesorkou... fakt ne, díky. To už raději ZSV. A to ten předmět fakt nemám ráda :D

5 Joina Joina | Web | 3. listopadu 2015 v 8:30 | Reagovat

Tenhle předmět mi je nějak povědomý, čím to asi bude :)
Ale teď si nevzpomínám jestli zsv byl i maturitní předmět na zkoušky. Jak se koukám Předmět psychologie, se asi neučí jen v zsv. Už jsem se setkala se 4tým různým předmětem, ve kterém se rozebírala psychologie.

6 Berry Berry | Web | 4. listopadu 2015 v 20:21 | Reagovat

Tohle bude příjemné osvěžování paměti a dozvídání se nových věcí z mimo oboru. Těším se na další otázku a přeji hodně zdaru s učením na maturitu!

7 Alesia Alesia | Web | 4. listopadu 2015 v 22:15 | Reagovat

Dobrá práce, taky jsem zveřejňovala, ale už to pár let je :-)
Ale maturovala jsem z ekonomiky, si pamatuju, jak lidé se zsv chodili s obrovskýma deskama, ale tak zvládli to všichni ;-)
Zveřejňovala jsem jen rozbory knih a sem tam nějaký sloh, tak kdyby někdo chtěl, je to na webu ;-)

8 Elis Elis | Web | 5. listopadu 2015 v 15:32 | Reagovat

Hehe, to se mi teď i hodí ke státnicím jako opáčko :-)

9 DIYLenka DIYLenka | Web | 8. listopadu 2015 v 13:39 | Reagovat

akurát sa toto učíme na občianskej :D :) ale určite to niekomu pomôže :-)

10 Crazy Jull Crazy Jull | Web | 27. prosince 2015 v 18:27 | Reagovat

Já budu maturovat z psychologie, takže tvůj článek se mi bude určitě hodit. :D
-CrazyJull

11 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 28. prosince 2015 v 11:36 | Reagovat

[4]: Každý předmět má svá pro a proti :-)

[5]: Asi je to podle zaměření školy. ZSV mají gymply, jiné školy mají něco jiného... :)

[6]: Děkuji :)

[7]: Super, díky za tip :-)

[8]: To je dobře :D

[9]: Snad ano :-)

[10]: Bezva! :-)

12 Amálka Amálka | Web | 4. ledna 2016 v 22:53 | Reagovat

Pěkně zpracovaná otázka. Pěkně jsem si to u čtení osvěžila. Hodně štěstí s učením :-)

13 Pufflie Pufflie | E-mail | Web | 5. ledna 2016 v 22:16 | Reagovat

[12]: Díky :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama