Duben 2017

Krátké zamyšlení nad odpovědností

2. dubna 2017 v 15:57 | Pufflie |  PISATELKA
Co je to odpovědnost? Je to jen jeden z těch abstraktních pojmů, kterému intuitivně každý rozumí? Pokud ano, dokážete se sebe vychrlit nějakou rozumnou definici? Domnívám se, že z právního hlediska to zle vyřešit jednoduše. Vezmeme-li do ruky trestní zákoník, dočteme se o odpovědnosti subjektivní, objektivní, obecné či o odpovědnosti za škodu. Odpovědnost je vlastně nutnost nést důsledky za nějaké konání nebo opominutí. Můžeme však tuto právní definici aplikovat na odpovědnost v širším slova smyslu?